„Европейските визионери съзнаваха, че различията не са заплаха, а нещо естествено. Различията са същността на човечността“, John Hume

В произнесената по време на пленарното заседание на Европейския парламент на 16 септември 2020 реч за състоянието на Съюза, председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен засегна важни и основополагащи въпроси, свързани с равнопоставеността и многообразието и начерта пътя, който Комисията ще следва. Представяме ви основни моменти от речта:

Питаме се къде e човечността, когато по улиците ни открито шестват антисемитски карнавални костюми?

Къде е човечността, когато всеки ден роми са изключени от обществото, а други се потискат само заради цвета на кожата им или заради религиозните им убеждения?

Горда съм, че живея в Европа — в това отворено общество на ценностите и многообразието.
Но дори тук в Съюза ни това е ежедневие за толкова много хора.
И това ни напомня колко уязвим е напредъкът в борбата с расизма и омразата — трудно се извоюва, а много лесно се губи.
Затова сега е моментът за промяна.
Сега е моментът да се изгради един наистина антирасистки Съюз — който не просто осъжда проявите, а и ги санкционира. 

Омразата е омраза и никой не трябва да е длъжен да я понася.

Сега е моментът да се изгради един наистина антирасистки Съюз — който не просто осъжда проявите, а и ги санкционира. За да положи основите, Комисията представя план за действие.

✔️ ще предложим списъкът на престъпленията в ЕС да се разшири, за да обхване всички форми на престъпления от омраза и слово на омразата, било то поради раса, религия, пол или сексуална ориентация
✔️ще укрепим законите си в областта на расовото равенство, където има пропуски
✔️ще използваме бюджета си, за да се справим с дискриминацията в области като заетостта, жилищното настаняване или здравеопазването
✔️ще бъдем още по-строги по отношение на правоприлагането, когато то изостава. В този Съюз борбата с расизма никога няма да е въпрос на избор
✔️ще подобрим образованието и знанията относно историческите и културните причини за расизма
✔️ще отстраним несъзнателните предубеждения, които съществуват у хората, институциите и дори в алгоритмите
✔️ще назначим първия по рода си координатор за борба с расизма на Комисията.

Неуморно ще преследвам изграждането на Съюз на равенство.
Съюз, в който можеш да бъдеш който искаш и да обичаш когото искаш — без страх от осъждане или дискриминация.

Защото да бъдеш себе си не е идеология.
Това е твоята идентичност.
И никой никога не може да ти я отнеме.

Затова искам да бъда пределно ясна — там, където няма място за ЛГБТИК, там няма човечност. И това не трябва да съществува в нашия Съюз.

✔️Комисията скоро ще предложи стратегия за укрепване на правата на ЛГБТИК. ✔️ще настоявам и за взаимно признаване на семейните отношения в ЕС. Ако сте родител в една страна, Вие сте родител във всяка страна.

Това е светът, в който искаме да живеем.
Светът, в който сме обединени в многообразието и трудностите. В който работим заедно, за да преодолеем различията си, и си помагаме в трудни моменти.

Цялата реч е достъпна тук.

Стигнахме до момент, в който трябва действаме. Протестите изпращат ясно послание — промяната трябва да се случи сега.

Самата Комисия също ще адаптира политиката си за наемане на работа, за да може тя да отразява по-добре европейското общество.

Вера Йоурова, заместник-председател на ЕК, отговарящ за ценностите и прозрачността 

Необходими са допълнителни действия: координация, повишаване на осведомеността и прилагане на националното законодателство и законодателството на ЕС

На 18 септември ЕК публикува детайли от плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г.. В него са планирани набор от действия за справяне с расизма посредством правото на ЕС, но и чрез други средства — работа с държавите членки, включително с правоприлагащите органи, медиите и гражданското общество, пълноценно използване на наличните и бъдещите инструменти на ЕС и анализиране на човешките ресурси на самата Комисия. Също така в плана за действие се призовава за:

  • по-добро прилагане на правото на ЕС — ЕС разполага със солидна правна рамка за борба с дискриминацията, расизма и ксенофобията, но е налице ясна нужда от преоценка на тази рамка и набелязване на евентуални пропуски, които да се отстранят. През 2021 г. Комисията ще докладва за прилагането на Директивата за расовото равенство и ще предприеме действия по евентуално законодателство до 2022 г. Комисията ще гарантира също пълно и правилно транспониране и изпълнение на Рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията, включително чрез производства за установяване на нарушения;
  • по-тясно сътрудничество — Комисията ще назначи координатор за борбата с расизма и ще стартира редовен диалог със заинтересованите страни, които ще се срещат поне два пъти годишно. Координаторът ще осъществява тясна връзка с лица с малцинствен расов или етнически произход и ще взаимодейства с държавите членки, Европейския парламент, гражданското общество и академичните среди за засилването на мерките на политиката в областта на антирасизма;
  • справедлива полицейска намеса и защита — с подкрепата на агенции на ЕС, като Агенцията за основните права (FRA) и Агенцията за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) държавите членки се насърчават да увеличат усилията си за предотвратяване на дискриминационните нагласи сред правоприлагащите органи и да засилят надеждността на правоприлагащата дейност за борба с престъпленията от омраза;
  • засилване на действията на национално равнище — държавите членки се насърчават да приемат национални планове за действие за борба с расизма и расовата дискриминация до края на 2022 г. До края на 2021 г. Комисията, съвместно с национални експерти, ще определи основните принципи за изготвянето на ефективни национални планове за действие и ще представи първия доклад за напредъка до края на 2023 г.;
  • по-голямо многообразие сред служителите на ЕС — Комисията ще предприеме стъпки за значително повишаване на представителността сред нейните служители чрез мерки, насочени към набирането и подбора на персонал. Другите институции на ЕС са приканени да предприемат подобни стъпки.

Сред останалите мерки, посочени в плана за действие, са: повишаване на осведомеността и предприемане на действия срещу расовите и етническите стереотипи чрез използването на медиите, образованието, културата и спорта и подобряване на събирането на данни с разбивка по расов или етнически произход. Комисията ще постави началото на ежегодно определяне на европейска столица или европейски столици на приобщаването и многообразието и ще организира среща на върха по въпросите на расизма през пролетта на 2021 г.

Следващи стъпки

Изпълнението на действията, представени в плана за действие, ще подлежи на мониторинг, напредъкът ще се докладва и действията ще бъдат адаптирани, когато е необходимо.
Комисията приканва Европейския парламент редовно да обсъжда и да подкрепя изпълнението на плана за действие и Съвета да приеме заключения относно действията на държавите членки за предотвратяване и борба с расизма. 

В демократичните общества няма място за каквато и да било расова дискриминация и расизъм.
С настоящия план за действие признаваме, че не само отделни лица проявяват расизъм — расизмът е и структурно явление.

Хелена Дали, комисар по въпросите на равнопоставеността