05.12.2019

Четвъртата поредна среща на „Многообразието работи“, проведена с любезното домакинство на SAP Labs @ Collider, София, събра над 40 професионалисти в областта на човешките ресурси и многообразието и включването от компаниите и НПО сектора. Този път темата на срещата бе агажирането на служителите с темата за многообразие и приобщаваща работна среда, споделянето на добри практики и конкретни решения от бизнеса и НПО сектора.

Радослав Николов, Изпълнителен директор на SAP Labs Bulgaria, откри срещата като разказа за отношението на компанията към многообразието и съществуващите политики: „Днес е невъзможно да изградим тийм от еднакви хора, а и това не би довело до никъде. Важно е екипите да се състоят от хора с различен личен опит. Всеки може да допринесе с различно мнение и идея“.
Мисията на SAP Labs e да помага на хората и организациите да работят по-добре и по-ефикасно заедно. Те са открили, че това става най-добре, като са възможно най-близо до хората и компаниите в различни точки на света. Според изпълнителния директор на SAP Labs целият IT бранш в България е отворен към многообразието и ползите, които то носи.

Какво мотивира тяхното отношение към многообразието?
„Търсенето на таланта. Искаме да сме там, където талантът е ситуиран. Имаме 20 развойни центъра в 17 държави в света“.

Каква е ролята на Assigned Investigator в SAP Labs Bulgaria – разказва Любомир Пашов, Development Manager в компанията.
В началото на разказа си за ролята си на assigned investigator за SAP Labs Bulgaria Любомир подчерта значението на глобалните процедурите за анти-дискриминация в компанията и възможността за обективно проучване на обстоятелствата на местно ниво. „Идеята е не само легално да са уредени и зачетени изискванията за анти-дискриминация, но и хората да чувстват, че достойнството им се зачита всеки ден“.

Компанията разполага в местните си офиси с такива assigned investigator. Ролята му е да осигури място (лице), към което служителите на компанията да могат да се обърнат при нужда от справедлив процес. Позицията е доброволна и се заема от хора, заявили желание за това, и преминали сериозно лицензионно обучение (он-лайн и на място), организирано от централата. Всички служители знаят, че могат да подадат сигнал, когато считат, че са станали обект на тормоз или дискриминация на работното място, дори и извън офиса, но като част от служебни ангажименти, включително и при ситуации с клиенти, партньори и подизпълнители. Assigned Investigator има за цел да установи фактите, като за целта е преминал през специална подготовка за водене на интервюта със засегнатите страни. При нужда препоръчва спешни мерки за предотвратяване на по-сериозен конфликт или отмъщение. Компанията е поставила изискването в рамките на 48 часа от съобщаването, жертвата да получи обратна връзка за мерките и работата, която е предприета по случая. Процедурата може да завърши с най-леката мярка – напомняне за правилата на компанията до най-тежката – освобождаване от длъжност. Любомир подчерта, важността на това топ-мениджмънта да бъде информиран и въвлечен в смисъла на тази процедура и ползите от нея.

Теодора Иванова от Институт Отворено общество – София представи възможностите за взаимодействие между НПО и бизнеса по темите за многообразието и включването като подчерта добавената стойност и експертиза на НПО в познаването на общностите, с които работят, междусекторните партньори, както и сериозната база от аналитични познания и механизми за оценка и овластяване на слабопредставени групи.

Като основни възможности за партньорство се очертаха продължаването на популяризиране на темата сред бизнеса и обществеността, изтъкването на ползите от нея и споделянето на опита на глобалните компании на местно ниво. Представени бяха ресурсите, разработени, в рамките на инициативата „Многообразието работи“ от създаването и през 2018 година до сега – уеб платформа с ресурси и съдържание, първият подробен наръчник за D&I на български език – „Многообразие на работното място – защо и как?“ и др.
Теодора предложи и „меню“ с услуги, които компаниите могат да получат от партньорите в инициативата, в подкрепа на работата ми по разработване, внедряване и поддържане на политиките и мерките им за D&I.

Вижте цялата презентация тук

Симеон Василев от фондация GLAS и платформата Work it Out представи приоритетите и пътят на платформата за подкрепа на LGBT служителите в работната среда, през 2020 г. и най-новите й членове – IBM и AIG. През март следващата година фондацията ще организира международен полудневен форум, посветен на приобщаването и многообразието, с гости от водещи световни компании и разнообразие от теми, в това число и психическото здраве на работното място, връзката между различни поколения и др. През ноемри тази година стартита и WIO Club, неформален клуб за професионалисти с интерес по темите, който ще се провежда регулярно в София на нестандартни места.

Любомира Талева, HR мениджър на AIG сподели, че сред основните инструменти, които компанията използва в D&I политиката си са тези, свързани с поставянето на цели пред отдел „Човешки ресурси“ и работата на ресурсните групи на служителите (ERG), които могат да получат собствено финансиране от компанията. Основното послание е „Да бъдеш себе си“ (Being you). В България съществува ERG група на младите професионалисти (Young Professionals) с повече от 150 члена, които имат свобода на самоуправление и възможност да искат и защитават бюджет за собствени инициативи. Пред българския екип в отдел човешки ресурси има заложени D&I индикатори за годината като например да се постигне 30% жени на ръководни длъжности, процент жени кандидатстващи за ръководни позиции, увеличаване на броя на ресурсните групи и т.н. На годишна база се оценяват поведението на мениджърите, включително техните компетенции за включване и работа, свързана с политиката за многообразие.

Това, което специалистите по човешки ресурси на AIG се стараят да правят от ден първи за служителите в компанията е да създадат увереност, че всеки е добре дошъл и може да се чувства свободен да изрази себе си, като за това ще бъде подкрепен. AIG e част от WiО кампанията. Участието на организацията на прайда е било подкрепено от широк кръг служители, като не е имало негативна обратна връзка или оплаквания. Напротив, слагането на ЛГБТИ знамето в офиса е дало повод на нов служител да разкрие веднага сексуалната си ориентация и да благодари на компанията, че се е почувствал приет още в първата седмица на работа. Този служител е станал и първият човек в AIG, който е подал искане в допълнителното здравно осигуряване да бъде включен и партньорът му. Двамата са минали процедурата за това подобно на всяка друга семейна двойка.

Представителите на Shell, споделиха, че прилагат D&I индекс като за формирането му се използват индикатори за това доколко хората се чувстват свободни да изказват своето мнение, да насърчават различното мнение, подложени ли са на дискриминация и т.н. Заедно с това използват глобална линия за помощ при дискриминация и тормоз.

„Всеки е резултат на нещата, с които се ражда и нещата, които го формират през личния му и социален опит. Това ни прави уникални и различни“ – казва Димитрина Василева от EY. Тя подчерта, не бива да се акцентира само върху един аспект на многообразието, а да се гледа на него по-глобално. Това ще гарантира адекватен отговор в различни ситуации и в същото време ще се избегне противопоставянето на едни групи на други. Това е причината за първи път тази година в компанията да се проведе culture survey.

Йоана Колева, Jamba, сподели за намерението през 2020 година инициативата „Многообразието работи“ да изработи механизъм за оценка и да излъчи първите Награди за многообразие като отличи най-напредналите и изявени работодатели в тази тема.