Ръководство по разнообразие в сферата на пазара на труда (Наръчник на МТСП)

„Ръководството по разнообразие в сферата на пазара на труда“ е разработено от Министерството на труда и социалната политика. То има за цел да въведе основни понятия , свързани с проблемите на разнообразието, да представи националното законодателство, което въвежда антидискриминационни норми, осигуряващи правна защита и превенция, както и да популяризира тези норми сред бизнес средите в България.

Ръководство по разнообразие в сферата на пазара на труда